•    25oC 77 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 親子溝通 情緒圖
查看: 1409|回覆: 0
go

情緒圖

大宅

Rank: 5Rank: 5


1112
發表於 07-10-27 13:21 |顯示全部帖子
麻煩大家,我想要情緒圖呀.即有好多開心,唔開心,緊張.滿足等等果D表情圖?唔知有冇大大可以比我或告知...
D圖片係要來比小朋友認識情緒用架
THX
王國熱話
台北6日遊分享
4月去臺中揮揮手
韓國內藏山有紅葉未呀?凍唔凍呀?
二月去東京,輕井澤/箱根?
我..