Joy & Peace 啡色真皮長boot - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 133|主題: 2331819

跳至
查看: 4710 | 回覆: 107
[服裝鞋履] Joy & Peace 啡色真皮長boot


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-4-2 23:38 |顯示全部帖子
本帖最後由 18OctMama 於 17-6-7 00:05 編輯

本帖最後由 18OctMama 於 17-1-19 01:30 編輯

(1) ---- SOLD -----
Joy & Peace 深啡色真皮長boot 38號,3吋高,全對鞋高18吋,最濶既小腿位約14吋。Made in Italy,95%新,只穿過數次,原價$32xx,現售$250。杏花邨地鐵站交收。附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

王國熱話
想同小朋友搞生日會, 但唔係好多錢, 有邊...
請問擺過百日宴既媽媽
Lego 生日會
百日宴成長片


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-4-2 23:39 |顯示全部帖子

回覆樓主:

本帖最後由 18OctMama 於 17-1-19 01:31 編輯

(2) Joy & Peace 淺啡色真皮長boot
39號,1.5吋高,全對鞋高14.5吋。Made in Italy,80%新,原價$19xx,現售$200。杏花邨地鐵站交收。附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-4-3 22:11 |顯示全部帖子

回覆:18OctMama 的帖子


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-4-4 08:50 |顯示全部帖子

回覆:18OctMama 的帖子大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-4-8 10:16 |顯示全部帖子

回覆:18OctMama 的帖子


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-4-9 20:07 |顯示全部帖子

回覆:18OctMama 的帖子


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-4-12 07:55 |顯示全部帖子

回覆:18OctMama 的帖子


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-4-13 00:24 |顯示全部帖子

回覆:18OctMama 的帖子


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-4-16 08:01 |顯示全部帖子

回覆:18OctMama 的帖子


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-4-18 01:24 |顯示全部帖子

回覆:18OctMama 的帖子


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-4-22 01:53 |顯示全部帖子

回覆:18OctMama 的帖子


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-4-26 01:11 |顯示全部帖子

回覆:18OctMama 的帖子


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-5-2 23:20 |顯示全部帖子

回覆:18OctMama 的帖子


大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-5-13 20:27 |顯示全部帖子
18OctMama 發表於 16-4-2 23:39
(2) Joy & Peace 淺啡色真皮長boot
39號,1.5吋高,全對鞋高14.5吋。Made in Italy,80%新,原價$19xx,現 ...大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-5-28 08:23 |顯示全部帖子
18OctMama 發表於 16-4-2 23:38
(1) Joy & Peace 深啡色真皮長boot
38號,3吋高,全對鞋高18吋,最濶既小腿位約14吋。Made in Italy,95%新 ...大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-6-8 07:12 |顯示全部帖子
18OctMama 發表於 16-4-4 08:50大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-6-23 09:15 |顯示全部帖子
18OctMama 發表於 16-4-2 23:39
(2) Joy & Peace 淺啡色真皮長boot
39號,1.5吋高,全對鞋高14.5吋。Made in Italy,80%新,原價$19xx,現 ...大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-7-8 21:48 |顯示全部帖子
18OctMama 發表於 16-4-2 23:38
(1) Joy & Peace 深啡色真皮長boot
38號,3吋高,全對鞋高18吋,最濶既小腿位約14吋。Made in Italy,95%新 ...大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-7-16 19:35 |顯示全部帖子
18OctMama 發表於 16-4-2 23:38
(1) Joy & Peace 深啡色真皮長boot
38號,3吋高,全對鞋高18吋,最濶既小腿位約14吋。Made in Italy,95%新 ...大宅

國民生產總值:4011


發表於 16-7-20 00:39 |顯示全部帖子
18OctMama 發表於 16-4-2 23:38
(1) Joy & Peace 深啡色真皮長boot
38號,3吋高,全對鞋高18吋,最濶既小腿位約14吋。Made in Italy,95%新 ...123456
跳至
你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.