Accu-Chek Performa 血糖機套庄 (全新) - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 134|主題: 2331819

查看: 662 | 回覆: 14
[其他] Accu-Chek Performa 血糖機套庄 (全新)


大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 16-4-9 13:20 |顯示全部帖子
本帖最後由 masamichan1213 於 17-11-4 21:43 編輯

Accu-Chek Performa 血糖機套庄(全新)

a) "ROCHE" Accu-Chek Performa 血糖機 x
1部,
b) "ROCHE" FastClix 採血筆 x
1支
c) (102 針) "ROCHE" Fast Clix 採血針 x 1 盒
d) 100 條試紙
x 1 盒
e) 拉錬袋 x 1 個

現售$530/套, 有意請 pm 留電聯絡.
[email protected]

王國熱話
呻 堅唔開心 點解做人99可以咁霸道
婆媳問題
99一句說話得罪人系列
有無奶奶好似咁?


大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 16-4-16 09:39 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 16-5-17 00:07 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 16-5-28 09:12 |顯示全部帖子大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 17-1-31 16:02 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 17-2-13 23:09 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 17-2-20 22:23 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 17-3-1 07:03 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 17-3-19 14:44 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 17-4-22 13:40 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 17-8-12 19:50 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 17-9-24 12:41 |顯示全部帖子


洋房

國民生產總值:36


發表於 17-10-16 14:44 |顯示全部帖子
Accu-Chek Fast Clix 針頭-共102支針(17個頭) -$80/盒
有意


大宅

國民生產總值:2652

2018勳章


發表於 17-10-16 21:35 |顯示全部帖子
已覆.


大宅

國民生產總值:4732


發表於 18-3-28 14:25 |顯示全部帖子
還有嗎?

你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.