ogawa, $699 - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 205|主題: 2332136

查看: 868 | 回覆: 18
[電器產品] ogawa, $699


大宅

國民生產總值:4352


發表於 16-5-3 22:40 |顯示全部帖子
本帖最後由 bbminimarket 於 18-1-9 15:27 編輯

全新【OGAWA】Mobile Seat 背立鬆按摩墊 (原價約$2,000), 現售$699

超薄設計,利用紅外熱壓縮技術,促進血液循環。

有意可pm

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

王國熱話
呢部fujitsu電腦三千幾抵買嗎?
35歲結左婚有一小朋友,你地銀行戶口有幾...
有咩投資,可以唔洗太高風險?
如果人工少過太太近六千蚊


大宅

國民生產總值:4352


發表於 16-5-5 22:22 |顯示全部帖子

回覆樓主:

up


大宅

國民生產總值:4352


發表於 16-5-7 21:33 |顯示全部帖子

回覆樓主:

up


大宅

國民生產總值:4352


發表於 16-5-20 07:43 |顯示全部帖子

回覆樓主:

up


大宅

國民生產總值:4352


發表於 16-10-12 08:14 |顯示全部帖子
pm


大宅

國民生產總值:4352


發表於 16-10-12 13:40 |顯示全部帖子
bbminimarket 發表於 16-5-3 22:40
全新【OGAWA】Mobile Seat 背立鬆按摩墊 (原價約$2,000), 現售$699

超薄設計,利用紅外熱壓縮技術,促進血 ...

pm


大宅

國民生產總值:4352


發表於 16-10-15 12:21 |顯示全部帖子
bbminimarket 發表於 16-5-3 22:40
全新【OGAWA】Mobile Seat 背立鬆按摩墊 (原價約$2,000), 現售$699

超薄設計,利用紅外熱壓縮技術,促進血 ...

up


大宅

國民生產總值:4352


發表於 16-11-15 19:38 |顯示全部帖子
bbminimarket 發表於 16-5-3 22:40
全新【OGAWA】Mobile Seat 背立鬆按摩墊 (原價約$2,000), 現售$699

超薄設計,利用紅外熱壓縮技術,促進血 ...

up


大宅

國民生產總值:4352


發表於 17-1-3 21:01 |顯示全部帖子
bbminimarket 發表於 16-5-3 22:40
全新【OGAWA】Mobile Seat 背立鬆按摩墊 (原價約$2,000), 現售$699

超薄設計,利用紅外熱壓縮技術,促進血 ...

up


大宅

國民生產總值:4352


發表於 17-7-5 13:32 |顯示全部帖子
bbminimarket 發表於 16-5-3 22:40
全新【OGAWA】Mobile Seat 背立鬆按摩墊 (原價約$2,000), 現售$699

超薄設計,利用紅外熱壓縮技術,促進血 ...

:mother:


大宅

國民生產總值:2005


發表於 17-7-5 13:54 |顯示全部帖子
Hi,仲有吗?


大宅

國民生產總值:4352


發表於 17-7-5 14:21 |顯示全部帖子
jennifer112888 發表於 17-7-5 13:54
Hi,仲有吗?

yes


大宅

國民生產總值:4352


發表於 17-12-4 21:10 |顯示全部帖子
bbminimarket 發表於 16-5-3 22:40
全新【OGAWA】Mobile Seat 背立鬆按摩墊 (原價約$2,000), 現售$699

超薄設計,利用紅外熱壓縮技術,促進血 ...大宅

國民生產總值:4352


發表於 18-1-9 15:28 |顯示全部帖子
bbminimarket 發表於 16-5-5 22:22
up

up


大宅

國民生產總值:4352


發表於 18-1-10 21:35 |顯示全部帖子
bbminimarket 發表於 16-5-7 21:33
up大宅

國民生產總值:4352


發表於 18-2-14 08:07 |顯示全部帖子
bbminimarket 發表於 16-5-7 21:33
up大宅

國民生產總值:4352


發表於 18-2-16 23:10 |顯示全部帖子
bbminimarket 發表於 16-5-7 21:33
up大宅

國民生產總值:4352


發表於 18-2-22 18:53 |顯示全部帖子
bbminimarket 發表於 16-10-12 08:14
pm大宅

國民生產總值:4352


發表於 18-2-27 19:22 |顯示全部帖子
bbminimarket 發表於 16-5-3 22:40
全新【OGAWA】Mobile Seat 背立鬆按摩墊 (原價約$2,000), 現售$699

超薄設計,利用紅外熱壓縮技術,促進血 ...你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.