•    29oC 82 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 沙田區媽媽會 沙田第一城附近有咩飲茶食飯好地方介紹啊? ...
查看: 3327|回覆: 1
go

沙田第一城附近有咩飲茶食飯好地方介紹啊?

複式洋房

Rank: 3Rank: 3


233
發表於 08-11-12 22:25 |顯示全部帖子
所以我的朋友有意在一城開車仔面或三文治店. 你們有無提議?

複式洋房

Rank: 3Rank: 3


233
發表於 08-11-13 23:19 |顯示全部帖子
我問過真的很貴, 又好多限制.


原文章由 96250790 於 08-11-13 14:38 發表
我知租金不平,一定要想清楚。不是個個可做到鷄蛋仔鋪咁好成績的。