BB 出世十日塊面,有一毫子大小類似撞瘀左 - 嬰兒醫護 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

嬰兒醫護 今日: 20|主題: 77191

查看: 327 | 回覆: 0
BB 出世十日塊面,有一毫子大小類似撞瘀左


民房

國民生產總值:10


發表於 16-10-15 10:07 |顯示全部帖子
本帖最後由 Yu486153 於 16-10-15 22:37 編輯

BB 出世十日塊面,眉對上無啦啦有一毫子大小類似撞瘀左咁呢!又唔散,唔知各位家長有無試過?系咩事呢!,

王國熱話
旅行沖涼
邊度買BB野最齊全和最平?
BB 7個月用什麼枕頭好,求介紹。
蒸氣烘乾機定uv消毒機好?

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.