Sassy BB Chair 9成新 (原價$780) 現讓出$250 屯門交收 - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 683|主題: 2333708

查看: 178 | 回覆: 1
[母嬰用品] Sassy BB Chair 9成新 (原價$780) 現讓出$250 屯門交收


民房

國民生產總值:30


發表於 16-10-15 12:15 |顯示全部帖子
本帖最後由 cska 於 16-10-24 00:17 編輯

王國熱話
BB濕疹反覆,終於搵左隻野岩佢
兩歲囡成日扭計要睇電視...有咩辦法呀?(...
萬寧個隻鱷肺補有冇用??
歲半bb跌倒骨折要做手術


民房

國民生產總值:30


發表於 16-10-24 00:18 |顯示全部帖子
改為$250呀

  • 搜 尋
  • APP
  • 網 站
© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.