hold - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 1934|主題: 2334329

查看: 369 | 回覆: 8
[其他] hold


別墅

國民生產總值:710


發表於 16-10-15 15:21 |顯示全部帖子
本帖最後由 Yuriiii 於 16-10-17 21:14 編輯

Hold王國熱話
好舒服既一個地方
一些有趣圖片分享
東涌滿東邨机埸景
水點


大宅

國民生產總值:1238


發表於 16-10-15 17:25 |顯示全部帖子
$300 OK 嗎 ?


大宅

國民生產總值:1238


發表於 16-10-15 17:40 |顯示全部帖子
係邊交收?


洋房

國民生產總值:100


發表於 16-10-15 21:58 |顯示全部帖子大宅

國民生產總值:1717


發表於 16-10-15 23:35 |顯示全部帖子

回覆樓主:

有意,全要4張,23號會去澳門,thx


別墅

國民生產總值:887


發表於 16-10-16 22:34 |顯示全部帖子
Yuriiii 發表於 16-10-15 15:21
雙人來回香港澳門船票
- 4張單程票,原價每程$165x4,即$660- 現放$330 / 4張單程票,有效至14/11/2016
...

pmed


男爵府

國民生產總值:5697


發表於 16-10-16 22:56 |顯示全部帖子
Yuriiii 發表於 16-10-15 15:21
雙人來回香港澳門船票
- 4張單程票,原價每程$165x4,即$660- 現放$330 / 4張單程票,有效至14/11/2016
...

可以要一張嗎?ths


別墅

國民生產總值:766


發表於 16-10-17 08:07 |顯示全部帖子
Yuriiii 發表於 16-10-15 15:21
雙人來回香港澳門船票
- 4張單程票,原價每程$165x4,即$660- 現放$330 / 4張單程票,有效至14/11/2016
...

有興趣,要晒


大宅

國民生產總值:2477


發表於 16-10-17 11:40 |顯示全部帖子
HI, 8月同你買過, 如還有, 請whatsapp 9409 5264。TKS!

  • 搜 尋
  • APP
  • 網 站
© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.