idtv收數碼電視問題 - 家事百科 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

家事百科 今日: 1|主題: 36116

查看: 384 | 回覆: 1
idtv收數碼電視問題


複式洋房

國民生產總值:269


發表於 16-10-15 21:13 |顯示全部帖子
間屋有兩個tv線插頭,但係兩個都係廳,如果想係房睇電視有咩方法?
唔想拉線,用無線接收器驚買左收唔到,如果買部idtv可上網嘅,收wifi上網睇電視可唔可行?係咪要裝mytv,viutv就ok?有咩牌子可裝到呢2個apps?聽日講話soxy好多apps都裝唔到,L豬裝唔裝到?或者其他牌子

王國熱話
同奶奶拜完年好想呻
好討厭個句70歲老人家要尊重!
搵奶奶坐月既黑暗經歷
奶奶無過大禮比我地女家


版主

國民生產總值:26353

版主 好媽媽勳章 醒目開學勳章 畀面勳章 親子王國15週年勳章 親子王國15週年勳章


發表於 16-10-15 22:16 |顯示全部帖子
IDTV 係用天線入既訊號, 一定要用天線接收, 如果唔想拉線可以試用室內天線, 但唔保證一定得.

smartTV 可以上網, 但操作平台唔同,要有專門既apps, 但唔一定有.

另一個方法係用PC 或者平板或者手機經上網睇.

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.