27w中甲型流感 嚴重嗎 - 懷孕前後 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

懷孕前後 今日: 163|主題: 60824

查看: 473 | 回覆: 1
27w中甲型流感 嚴重嗎


複式洋房

國民生產總值:344


發表於 16-10-16 16:55 |顯示全部帖子
因為發燒入左一晚院 姑娘係我鼻攞左d分泌化驗 今日我要求出院 出院前姑娘叫我出入都要帶口罩 話我鼻個d分泌驗到甲型流感 想知對呀b會有好大影響嗎?

王國熱話
歐化寶開倉
Staccato 鞋特賣
邊道有返學鞋開倉?
愉景新城 Y not kids


大宅

國民生產總值:2532


發表於 16-10-16 17:28 |顯示全部帖子
szesze812 發表於 16-10-16 16:55
因為發燒入左一晚院 姑娘係我鼻攞左d分泌化驗 今日我要求出院 出院前姑娘叫我出入都要帶口罩 話我鼻個d分泌 ...

點解唔留院?
我陀b約4個月時中左甲型流感,中左2日已經喉嚨勁腫發燒,婦產科醫生叫我入院,吊左好多包各種水,入院當晚開始嘔,好彩喺醫院有醫生睇住比止嘔藥,醫生話如果食唔到野,會令bb無營養變弱。
另外有朋友就黎28周時甲型流感嚴重,唔知係咪因此突然早產,bb得2磅。
請小心保重。

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.