No - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 340|主題: 2331842

查看: 248 | 回覆: 5
[母嬰用品] No


子爵府

國民生產總值:10566

2018勳章


發表於 16-10-16 17:18 |顯示全部帖子
本帖最後由 mrstsang2010 於 16-10-26 17:58 編輯

no

王國熱話
想同小朋友搞生日會, 但唔係好多錢, 有邊...
請問擺過百日宴既媽媽
Lego 生日會
百日宴成長片


男爵府

國民生產總值:5177

2018勳章


發表於 16-10-17 21:44 |顯示全部帖子
回覆 mrstsang2010 的帖子

有意$25全新尿墊,睡覺時会否有膠聲。


子爵府

國民生產總值:10566

2018勳章


發表於 16-10-17 23:34 |顯示全部帖子
回覆 tongminnie 的帖子

剩下最大size 90%new &細size ok?


男爵府

國民生產總值:5177

2018勳章


發表於 16-10-18 09:44 |顯示全部帖子
回覆 mrstsang2010 的帖子

不合,thx


子爵府

國民生產總值:10566

2018勳章


發表於 16-10-18 13:27 |顯示全部帖子
回覆 mrstsang2010 的帖子

Up


子爵府

國民生產總值:10566

2018勳章


發表於 16-10-25 13:08 |顯示全部帖子

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.