sold - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 1411|主題: 2332355

查看: 549 | 回覆: 14
[其他] sold


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 16-10-16 21:10 |顯示全部帖子
本帖最後由 Tinny723 於 17-8-11 23:39 編輯

Sold

王國熱話
3人家庭抽公屋
見主任。審查。
有無人申請公屋見完主任入息審查超左
想搵裝修師傅幫見一間房,有介紹嘛?


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 16-10-18 21:26 |顯示全部帖子
Up


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 16-10-20 12:01 |顯示全部帖子
Up


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 16-10-24 19:09 |顯示全部帖子
Up


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 16-10-29 00:24 |顯示全部帖子
Up


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 16-11-4 23:16 |顯示全部帖子
Up


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 16-11-11 23:57 |顯示全部帖子
Up


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 16-11-12 23:15 |顯示全部帖子
Up


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 16-11-18 22:52 |顯示全部帖子
Up


複式洋房

國民生產總值:323


發表於 16-11-23 12:00 |顯示全部帖子
Tinny723 發表於 16-10-16 21:10
幾年前買落,但一直無用過,
只放係屋企一角。
元朗區取

pm,


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 16-12-9 12:26 |顯示全部帖子
Up


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 16-12-24 08:41 |顯示全部帖子
Up


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 17-1-11 21:41 |顯示全部帖子
Up


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 17-3-30 00:14 |顯示全部帖子
Up


別墅

國民生產總值:996

瞓得好勳章 Xmas吸收勳章


發表於 17-5-15 19:05 |顯示全部帖子
Up

你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.