Del - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 611|主題: 2321427

查看: 408 | 回覆: 8
[母嬰食品] Del


大宅

國民生產總值:3648

BB防敏心得分享勳章


發表於 16-10-18 11:43 |顯示全部帖子
本帖最後由 BBQ1110 於 16-12-6 22:24 編輯

Del

王國熱話
bb 2個月開始厭奶揮手區
我餵奶餵到崩潰
就黎一歲,要瞓覺食奶,亦唔肯食固,點...
生長得太快?


洋房

國民生產總值:59


發表於 16-10-18 12:00 |顯示全部帖子
BBQ1110 發表於 16-10-18 11:43
A十2,$65,A十3$75,A十一齊買優先。
S26 3,$55(上星期先送黎)。

排,已pm


大宅

國民生產總值:1063


發表於 16-10-20 12:13 |顯示全部帖子
排a+3號
邊度交收


別墅

國民生產總值:667


發表於 16-10-22 01:29 |顯示全部帖子
BBQ1110 發表於 16-10-18 11:43
A十2,$65,A十3$75,A十一齊買優先。
S26 3,$55(上星期先送黎)。

A+2有嗎


大宅

國民生產總值:3648

BB防敏心得分享勳章


發表於 16-10-22 10:12 |顯示全部帖子
kmkkammy 發表於 16-10-20 12:13
排a+3號
邊度交收

A十3 hold


大宅

國民生產總值:3648

BB防敏心得分享勳章


發表於 16-10-22 10:13 |顯示全部帖子
kmkkammy 發表於 16-10-20 12:13
排a+3號
邊度交收

本帖最後由 BBQ1110 於 16-12-6 22:25 編輯

Del


大宅

國民生產總值:3648

BB防敏心得分享勳章


發表於 16-10-22 10:13 |顯示全部帖子
babysophieng 發表於 16-10-22 01:29
A+2有嗎

本帖最後由 BBQ1110 於 16-12-6 22:25 編輯

Sold


別墅

國民生產總值:502


發表於 16-10-22 10:15 |顯示全部帖子
A+2 A+3 一齊要謝謝.


大宅

國民生產總值:3648

BB防敏心得分享勳章


發表於 16-10-22 18:54 |顯示全部帖子
sservicehk 發表於 16-10-22 10:15
A+2 A+3 一齊要謝謝.

Sold

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.