Duty Free - clea de peau - 出埠旅行 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

出埠旅行 今日: 94|主題: 136632

查看: 391 | 回覆: 2
[日本] Duty Free - clea de peau


大宅

國民生產總值:2431


發表於 16-10-18 20:02 |顯示全部帖子
請問有無人咁啱係日本,可以看看la creme 賣幾錢?

王國熱話
呢部fujitsu電腦三千幾抵買嗎?
如果人工少過太太近六千蚊
有咩投資,可以唔洗太高風險?
打鼻鼾


子爵府

國民生產總值:14608


發表於 16-10-18 21:56 |顯示全部帖子

回覆:Duty Free - clea de peau

其實cpb官網已經有晒未含稅價錢!
某啲機場會有折
大宅

國民生產總值:2431


發表於 16-10-19 10:38 |顯示全部帖子
回覆 Jessieyin 的帖子

Thank you!

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.