maxcare智型者按摩椅$800(已售) - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 478|主題: 2332162

查看: 324 | 回覆: 2
[家居用品] maxcare智型者按摩椅$800(已售)


大宅

國民生產總值:1028


發表於 16-10-18 22:39 |顯示全部帖子
本帖最後由 tracylui519 於 16-10-20 00:40 編輯


Maxcare智型者按摩椅
型號:MAX-72A107
操作正常,完全冇壞,外皮爆拆,深水埗區取
王國熱話
人生新的一頁!
喬遷之喜
到我入宮了!
搬左屋


大宅

國民生產總值:1602


發表於 16-10-19 09:30 |顯示全部帖子
tracylui519 發表於 16-10-18 22:39
Maxcare智型者按摩椅
型號:MAX-72A107
操作正常,完全冇壞,外皮爆拆,深水埗區取

有意,pls pm


大宅

國民生產總值:1028


發表於 16-10-19 11:01 |顯示全部帖子
Up

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.