pigeon闊樽同 chu chu闊樽問題 - 嬰兒用品 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

嬰兒用品 今日: 1|主題: 83117

查看: 1067 | 回覆: 2
pigeon闊樽同 chu chu闊樽問題


男爵府

國民生產總值:5301

BB防敏心得分享勳章


發表於 16-10-19 14:53 |顯示全部帖子
請問佢地係咪一樣size,可以用pigeon樽換 chu chu咀嘛?!

王國熱話
士多啤梨生得好慢
三年努力終見成果
金錢樹求救
菠蘿仔葉


男爵府

國民生產總值:6327


發表於 16-10-26 00:57 |顯示全部帖子
可以互換


男爵府

國民生產總值:5301

BB防敏心得分享勳章


發表於 16-10-26 10:00 |顯示全部帖子
huiwo太太 發表於 16-10-26 00:57
可以互換

唔該哂!

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.