sold - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 856|主題: 2332226

查看: 336 | 回覆: 3
[其他] sold


別墅

國民生產總值:776

2018勳章


發表於 16-11-24 08:36 |顯示全部帖子
本帖最後由 fok218 於 17-3-24 11:09 編輯Sold

王國熱話
觀塘/九龍灣生日會場地
Lego 生日會
魔術師平均幾錢
想找荃灣區生日會場地


別墅

國民生產總值:776

2018勳章


發表於 17-2-7 19:01 |顯示全部帖子
fok218 發表於 16-11-24 08:36
全新,未用過,萬寧換的~ $250

Up


大宅

國民生產總值:2813


發表於 17-2-7 19:22 |顯示全部帖子
fok218 發表於 16-11-24 08:36
全新,未用過,萬寧換的~ $250

$200?


別墅

國民生產總值:776

2018勳章


發表於 17-2-7 23:21 |顯示全部帖子
HoneyBaby1127 發表於 17-2-7 19:22
$200?

No , sorry


© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.