iPhone 6 128G 金色行貨 - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 2306|主題: 2321336

查看: 242 | 回覆: 2
[電器產品] iPhone 6 128G 金色行貨


大宅

國民生產總值:2514


發表於 16-11-24 16:24 |顯示全部帖子

iPhone 6 128G 金色行貨

九成新
女仔用機 新舊如圖

有盒
無任何配件

過咗保養100%正常


自用用家最佳選擇

不分先後
屯門/中環快交優先

有意pm

多謝王國熱話
第一次忍唔住起仔女面前落淚
有無閨密朋友
返一份唔適合自己既工真係好辛苦
朋友間的 give and take


大宅

國民生產總值:2937

2018勳章


發表於 16-11-24 17:13 |顯示全部帖子
cklsf 發表於 16-11-24 16:24
iPhone 6 128G 金色行貨
九成新
女仔用機 新舊如圖有盒

how much


大宅

國民生產總值:2514


發表於 16-11-24 18:10 |顯示全部帖子
meilee329 發表於 16-11-24 17:13
how much
pm-ed

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.