DEL - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 307|主題: 2321737

查看: 483 | 回覆: 8
[母嬰食品] DEL


複式洋房

國民生產總值:212


發表於 16-11-25 23:43 |顯示全部帖子
本帖最後由 wingwingchan11 於 16-12-23 01:27 編輯

.

王國熱話
如果你和你另一半
好像被神遺棄
元朗教會
信心見證,終於有bb啦,感謝主 (大長篇...


複式洋房

國民生產總值:238


發表於 16-11-26 01:15 |顯示全部帖子
wingwingchan11 發表於 16-11-25 23:43
限期[email protected](彩虹交收)

有意,還有嗎?


複式洋房

國民生產總值:212


發表於 16-11-26 01:18 |顯示全部帖子
PrinceW 發表於 16-11-26 01:15
有意,還有嗎?

有呀!你方便幾時交收?


複式洋房

國民生產總值:212


發表於 16-11-26 10:52 |顯示全部帖子

回覆樓主:

up


複式洋房

國民生產總值:238


發表於 16-11-27 02:20 |顯示全部帖子
wingwingchan11 發表於 16-11-26 01:18
有呀!你方便幾時交收?

不用啦,已買了。謝謝


複式洋房

國民生產總值:212


發表於 16-11-27 20:01 |顯示全部帖子

回覆樓主:

up


大宅

國民生產總值:2904


發表於 16-11-28 19:51 |顯示全部帖子
wingwingchan11 發表於 16-11-27 20:01
up

有嗎?可明天交收?


大宅

國民生產總值:1991

想生BB熱投


發表於 16-12-3 10:38 |顯示全部帖子
仲有無?


複式洋房

國民生產總值:212


發表於 16-12-3 11:26 |顯示全部帖子

回覆樓主:

已售,thx

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.