Sharp 空氣清新机$350. - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 1828|主題: 2334313

查看: 620 | 回覆: 13
[電器產品] Sharp 空氣清新机$350.


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-11-26 10:10 |顯示全部帖子
本帖最後由 tangma 於 16-12-31 19:48 編輯

Sharp FU Y30AW 85%新。
冇盒冇保養。(入伙朋友送)
有齊說明書和操作100%正常。
只擺冇用平售$350.
限深水埗MTR交收。

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

王國熱話
想找荃灣區生日會場地
party糖果好介紹
請問有無新界區party room介紹
party room 好介紹?


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-11-26 12:41 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-26 10:10
Sharp FU Y30AW 85%新。
冇盒冇保養。(入伙朋友送)
有齊說明書和操作100%正常。

push


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-11-27 11:22 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-26 10:10
Sharp FU Y30AW 85%新。
冇盒冇保養。(入伙朋友送)
有齊說明書和操作100%正常。

push


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-11-28 15:08 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-26 10:10
Sharp FU Y30AW 85%新。
冇盒冇保養。(入伙朋友送)
有齊說明書和操作100%正常。

push


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-11-29 12:38 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-26 10:10
Sharp FU Y30AW 85%新。
冇盒冇保養。(入伙朋友送)
有齊說明書和操作100%正常。

push


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-11-30 21:53 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-26 10:10
Sharp FU Y30AW 85%新。
冇盒冇保養。(入伙朋友送)
有齊說明書和操作100%正常。

只用了不足3個月,擺放冇用到。100%正常運作。有用可平DD。因冇地方擺。


大宅

國民生產總值:2398


發表於 16-12-1 00:14 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-30 21:53
只用了不足3個月,擺放冇用到。100%正常運作。有用可平DD。因冇地方擺。
...

已pm


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-12-1 13:16 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-30 21:53
只用了不足3個月,擺放冇用到。100%正常運作。有用可平DD。因冇地方擺。
...

push


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-12-1 22:05 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-30 21:53
只用了不足3個月,擺放冇用到。100%正常運作。有用可平DD。因冇地方擺。
...

push


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-12-2 12:16 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-30 21:53
只用了不足3個月,擺放冇用到。100%正常運作。有用可平DD。因冇地方擺。
...

push


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-12-3 12:39 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-26 10:10
Sharp FU Y30AW 85%新。
冇盒冇保養。(入伙朋友送)
有齊說明書和操作100%正常。

push


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-12-5 21:49 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-26 10:10
Sharp FU Y30AW 85%新。
冇盒冇保養。(入伙朋友送)
有齊說明書和操作100%正常。

push


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-12-6 17:25 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-26 10:10
Sharp FU Y30AW 85%新。
冇盒冇保養。(入伙朋友送)
有齊說明書和操作100%正常。

push


大宅

國民生產總值:3957


發表於 16-12-31 19:49 |顯示全部帖子
tangma 發表於 16-11-26 10:10
Sharp FU Y30AW 85%新。
冇盒冇保養。(入伙朋友送)
有齊說明書和操作100%正常。

很抵用,超新净

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.