Winnie the Pooh 兒童檯$50 - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 1026|主題: 2322510

查看: 215 | 回覆: 1
[家居用品] Winnie the Pooh 兒童檯$50


大宅

國民生產總值:4535

2018勳章


發表於 16-11-26 18:33 |顯示全部帖子
Winnie the Pooh 兒童檯
$50

L 60cm

W 40cm
H 52cm

有安全鎖
有些膠紙及鉛筆痕

大窩口站


王國熱話
致媽媽們,互勉之
悶悶地時,發現呢首歌
唉!好煩唔知轉唔轉行
你認為幸福是怎樣的?


大宅

國民生產總值:4535

2018勳章


發表於 16-11-27 23:48 |顯示全部帖子

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.