Kenwood 窩夫機連5款模$250 (已售) - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 267|主題: 2321731

查看: 413 | 回覆: 2
[電器產品] Kenwood 窩夫機連5款模$250 (已售)


複式洋房

國民生產總值:124


發表於 16-11-26 21:43 |顯示全部帖子
本帖最後由 Subidoba 於 17-11-10 23:17 編輯

8成新,跟機連5款模:窩夫、三文治丶冬甩丶鯛魚及Panini。

王國熱話
冇登出
字體變細
親子王國首頁全新改版意見集中帖
取消 bk户口


大宅

國民生產總值:1285


發表於 16-11-27 17:26 |顯示全部帖子

回覆樓主:

pm sent. pls check. Thank you!


複式洋房

國民生產總值:124


發表於 16-12-4 20:05 |顯示全部帖子
機已售出,謝謝各位。

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.