sold - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 1239|主題: 2333361

查看: 277 | 回覆: 4
[其他] sold


別墅

國民生產總值:841


發表於 16-11-28 12:13 |顯示全部帖子
本帖最後由 myhappybobo 於 17-5-25 11:43 編輯

Sold

王國熱話
接古詩詞任何一字* (3)
==~求其up~八個字~接尾字~==
唔爭在 接埋9字啦(要接尾字)!!
10字亂甘黎(接尾字)!!!!!!


大宅

國民生產總值:1398


發表於 16-12-1 00:51 |顯示全部帖子
有意


大宅

國民生產總值:2703


發表於 16-12-1 01:54 |顯示全部帖子
myhappybobo 發表於 16-11-28 12:13
有多一張雪印換片墊,全新,想換其他bb用品或可售,有意請附相或pm。

排,用仔交換可以嗎?


複式洋房

國民生產總值:160


發表於 16-12-1 06:44 |顯示全部帖子
myhappybobo 發表於 16-11-28 12:13
有多一張雪印換片墊,全新,想換其他bb用品或可售,有意請附相或pm。

有意排,BB用濕紙巾或全新三角口水肩可交換


別墅

國民生產總值:841


發表於 16-12-4 16:22 |顯示全部帖子
myhappybobo 發表於 16-11-28 12:13
有多一張雪印換片墊,全新,想換其他bb用品或可售,有意請附相或pm。

Sold

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.