Samsung SyncMaster 2233 22寸電腦Mon - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 196|主題: 2333640

查看: 170 | 回覆: 0
[電器產品] Samsung SyncMaster 2233 22寸電腦Mon


民房

國民生產總值:14


發表於 16-11-28 14:09 |顯示全部帖子
9成新

支援:
VGA
DVI
可掛牆

售價$500

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

王國熱話
超靚LV scarf
屯門閃閃,到我取貨喇
終於同bolide 27 出街街(emoji)
(借圖)求問邊度有呢個款呀?花花rolex

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.