Winnie the Pooh 兒童檯$50 - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 1559|主題: 2334263

查看: 182 | 回覆: 1
[家居用品] Winnie the Pooh 兒童檯$50


大宅

國民生產總值:4765

2018勳章


發表於 16-11-28 14:55 |顯示全部帖子
Winnie the Pooh 兒童檯
$50

L 60cm

W 40cm
H 52cm

有安全鎖
有些膠紙及鉛筆痕

大窩口站


王國熱話
影相比iPhone更強,但價錢便宜接近兩倍的...
[手機推介] 如果想出新機就入黎睇睇!
用緊 LG GPro2 有事請教!!!
$2000手機


大宅

國民生產總值:4765

2018勳章


發表於 16-11-29 16:15 |顯示全部帖子

  • 搜 尋
  • APP
  • 網 站
© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.