<SOLD> 平售 Wyeth 惠氏 S-26 Promil Ultima 2 350克 一罐 $60 - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 159|主題: 2332124

查看: 245 | 回覆: 5
[母嬰食品] <SOLD> 平售 Wyeth 惠氏 S-26 Promil Ultima 2 350克 一罐 $60


大宅

國民生產總值:2877

2018勳章


發表於 16-11-28 16:02 |顯示全部帖子
本帖最後由 victorccg 於 17-3-15 14:26 編輯

2017年8月到期

王國熱話
第一次分享,花膠冬菇+炒物
西梅乾麥包
馬琳糖
湯種煉奶手撕包


大宅

國民生產總值:3276

最關心BB問題熱投勳章


發表於 16-11-28 17:07 |顯示全部帖子
要,邊到交收?


大宅

國民生產總值:2877

2018勳章


發表於 16-11-28 22:54 |顯示全部帖子
rainbow9674 發表於 16-11-28 17:07
要,邊到交收?

葵芳MTR 1-2pm, 6-6:30pm


大宅

國民生產總值:3276

最關心BB問題熱投勳章


發表於 16-11-29 02:20 |顯示全部帖子
請問有幾多罐?


大宅

國民生產總值:2877

2018勳章


發表於 16-11-29 07:23 |顯示全部帖子
rainbow9674 發表於 16-11-29 02:20
請問有幾多罐?

一罐


大宅

國民生產總值:2877

2018勳章


發表於 16-11-29 14:08 |顯示全部帖子
sold

  • 搜 尋
  • APP
  • 網 站
© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.