Lego #70504 二手出售,全部齊件,超值! - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 186|主題: 2333640

查看: 264 | 回覆: 1
[玩具書本] Lego #70504 二手出售,全部齊件,超值!


大宅

國民生產總值:4456


發表於 16-11-28 23:14 |顯示全部帖子
本帖最後由 maychanchan 於 16-11-29 08:43 編輯

Lego 二手出售,全部齊件,超值! Ninjagq 70504 原價$419 ,現特價$200.
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

王國熱話
見主任。審查。
G1340 擴3 朋友揮手(emoji)(emoji)
見完主任個人輕鬆哂啦
等左6年幾終於都等到啦


大宅

國民生產總值:4456


發表於 16-11-29 06:40 |顯示全部帖子
maychanchan 發表於 16-11-28 23:14
Lego 二手出售,全部齊件,超值! Ninjagq 70504 原價$419 ,現特價$200.

本帖最後由 maychanchan 於 16-11-29 09:27 編輯
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.