ESSO 最近冇優惠 ? - 爸爸專區 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

爸爸專區 今日: 2|主題: 16336

查看: 3013 | 回覆: 18
ESSO 最近冇優惠 ?


大宅

國民生產總值:1118


發表於 16-11-29 16:05 |顯示全部帖子
好似好耐都冇收過ESSO 的特價油 SMS...大家最近有冇呀? 唔通我比人CANCEL 左...

王國熱話
有咩投資,可以唔洗太高風險?
如果人工少過太太近六千蚊
35歲結左婚有一小朋友,你地銀行戶口有幾...
港珠澳牌


男爵府

國民生產總值:6891


發表於 16-11-29 16:50 |顯示全部帖子
llkenneth 發表於 16-11-29 16:05
好似好耐都冇收過ESSO 的特價油 SMS...大家最近有冇呀? 唔通我比人CANCEL 左... ...
我有收到喎, 今日(29/11), 22/11, 15/11, 8/11, 1/11 ...都係減$2似乎逢星期二都有


大宅

國民生產總值:1118


發表於 16-11-29 18:41 |顯示全部帖子
回覆 whyyou 的帖子

唔該晒...
慘, 我收到15 號就冇左了.....


禁止訪問

國民生產總值:2948


發表於 16-11-30 00:37 |顯示全部帖子
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽


大宅

國民生產總值:4409


發表於 16-11-30 12:19 |顯示全部帖子
llkenneth 發表於 16-11-29 16:05
好似好耐都冇收過ESSO 的特價油 SMS...大家最近有冇呀? 唔通我比人CANCEL 左... ...

登記左但從未收過,
我通常都係睇下面呢個網址,
當日有特價會用紅字顯示出黎

https://www.essosmiles.com.hk/zh/promotions/promotions-overview


大宅

國民生產總值:3513


發表於 16-11-30 18:34 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:1118


發表於 16-12-2 11:44 |顯示全部帖子
謝謝大家


洋房

國民生產總值:48


發表於 16-12-2 17:21 |顯示全部帖子

回覆樓主:

如果你係工聯會會員
可以喺公會申請esso card,減兩個二


大宅

國民生產總值:1118


發表於 16-12-3 11:59 |顯示全部帖子
回覆 checheAF 的帖子

有D咁既事?? 我研究下先...多謝報料


洋房

國民生產總值:48


發表於 16-12-18 19:18 |顯示全部帖子
llkenneth 發表於 16-12-3 11:59
回覆 checheAF 的帖子

有D咁既事?? 我研究下先...多謝報料

你上工聯會個網,睇下入油優惠嗰度就會見到有。 我覺得喺工聯會申請比較安全。
幾間油站公司都有優惠


複式洋房

國民生產總值:262


發表於 16-12-18 19:33 |顯示全部帖子

回覆樓主:

gogo van 間公司 也做優惠


男爵府

國民生產總值:5675


發表於 17-1-3 00:34 |顯示全部帖子
checheAF 發表於 16-12-2 17:21
如果你係工聯會會員
可以喺公會申請esso card,減兩個二

Good


大宅

國民生產總值:2239


發表於 17-1-4 00:25 |顯示全部帖子
llkenneth 發表於 16-11-29 16:05
好似好耐都冇收過ESSO 的特價油 SMS...大家最近有冇呀? 唔通我比人CANCEL 左... ...

其實出面油卡esso都做緊2個2


大宅

國民生產總值:1013


發表於 17-1-4 11:49 |顯示全部帖子

回覆樓主:

我張龜殼做緊兩個柒


複式洋房

國民生產總值:119


發表於 17-1-5 13:45 |顯示全部帖子
llkenneth 發表於 16-11-29 16:05
好似好耐都冇收過ESSO 的特價油 SMS...大家最近有冇呀? 唔通我比人CANCEL 左... ...

好多時都係星期二做優惠,同埋,Esso每星期都會以sms通知我幾時有優惠喎,你無收到?


男爵府

國民生產總值:9116


發表於 17-1-6 07:52 |顯示全部帖子
cherryliu0612 發表於 16-12-18 19:33
gogo van 間公司 也做優惠

請問有乜優惠,點樣申請?


複式洋房

國民生產總值:262


發表於 17-1-19 22:31 |顯示全部帖子
rachie 發表於 17-1-6 07:52
請問有乜優惠,點樣申請?

我申請了工聯會 有平2.2


洋房

國民生產總值:48


發表於 17-2-20 01:05 |顯示全部帖子
cherryliu0612 發表於 17-1-19 22:31
我申請了工聯會 有平2.2

汽油 平2.2 ,你可查下會員書仔,有寫


洋房

國民生產總值:48


發表於 17-2-20 01:06 |顯示全部帖子
rachie 發表於 17-1-6 07:52
請問有乜優惠,點樣申請?

搵gogo card

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.