Sold - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 1672|主題: 2332034

查看: 465 | 回覆: 8
[母嬰用品] Sold


大宅

國民生產總值:2182


發表於 16-11-30 12:45 |顯示全部帖子
本帖最後由 mylungbb 於 17-3-26 23:03 編輯

Sold


王國熱話
業主放租灣仔修頓花園(地產免問)
粉嶺欣翠花園高層兩房一套廁放租
售何文田俊民苑單位,三房兩廳!(業主...
[出售] 葵涌 雍雅軒 2房單位


大宅

國民生產總值:1458


發表於 16-11-30 13:54 |顯示全部帖子
背带几新?


大宅

國民生產總值:2182


發表於 16-11-30 22:46 |顯示全部帖子
JoJo623 發表於 16-11-30 13:54
背带几新?
8成新


大宅

國民生產總值:2182


發表於 16-12-1 20:14 |顯示全部帖子
Up


大宅

國民生產總值:1182


發表於 16-12-2 22:46 |顯示全部帖子
mylungbb 發表於 16-11-30 12:45
Baby sling 8成新$70

部機功能一切正常?


大宅

國民生產總值:1182


發表於 16-12-2 22:47 |顯示全部帖子
mylungbb 發表於 16-11-30 12:45
Baby sling 8成新$70

部機功能一切正常?


大宅

國民生產總值:2182


發表於 16-12-3 12:52 |顯示全部帖子
Mrsrainbowlee 發表於 16-12-2 22:47
部機功能一切正常?
部機一切正常,可以pm 我


大宅

國民生產總值:1283


發表於 16-12-8 19:39 |顯示全部帖子
仲有保養嗎
可唔可以影入面睇吓


大宅

國民生產總值:1167


發表於 16-12-26 04:57 |顯示全部帖子
機可以平啲?

  • 搜 尋
  • APP
  • 網 站
© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.