BB鼻塞 - 0-6個月奶粉專區 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工
查看: 471 | 回覆: 4
BB鼻塞


別墅

國民生產總值:834


發表於 16-11-30 15:07 |顯示全部帖子
BB依家5個月, 聽到佢鼻塞. 幫佢了個鼻有D好結既鼻水.
又唔想佢咁細睇醫生, 點算好?


王國熱話
實用和樓齡,不知如何選擇?
新簽約的二手樓
匯景花園 - 租屋
出租 The Parkside 全新樓高層向海三房大單位


大宅

國民生產總值:1158

BB防敏心得分享勳章 畀面勳章


發表於 16-11-30 16:43 |顯示全部帖子
初起時唔睇醫生,等佢嚴重時先去睇?


大宅

國民生產總值:1158

BB防敏心得分享勳章 畀面勳章


發表於 16-11-30 16:45 |顯示全部帖子
識人好似你咁咩唔想咁細個帶去睇醫生,最後 bb 咪肺炎入院住咗好多日。


大宅

國民生產總值:2323


發表於 16-11-30 17:15 |顯示全部帖子
睇下醫生好, 身邊呢排都好多人病晒


珍珠宮

國民生產總值:32279


發表於 16-11-30 20:59 |顯示全部帖子
我覺得最好都系睇醫生放心D~

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.