Thermos 500ml 炆燒杯($80) - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 1674|主題: 2334285

查看: 358 | 回覆: 3
[其他] Thermos 500ml 炆燒杯($80)


大宅

國民生產總值:4423


發表於 16-11-30 23:26 |顯示全部帖子
本帖最後由 sallylwfcwm 於 16-12-2 18:38 編輯

二手,八九成新,買回來時也要$3XX,現在2折出讓,十分抵,太子/深水埗地鐵交收。

王國熱話
種植樂趣多~~蘆筍
初見菠蘿仔
薄荷真係驅蚊?
朱頂蘭


大宅

國民生產總值:4423


發表於 16-12-1 21:26 |顯示全部帖子
回覆 sallylwfcwm 的帖子

Up


大宅

國民生產總值:4423


發表於 16-12-2 18:39 |顯示全部帖子
回覆 sallylwfcwm 的帖子

up


大宅

國民生產總值:4423


發表於 16-12-4 18:15 |顯示全部帖子
回覆 sallylwfcwm 的帖子

已pm


© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.