graco 網床 $300 9成新 九龍灣自取 - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 1348|主題: 2332679

查看: 565 | 回覆: 10
[母嬰用品] graco 網床 $300 9成新 九龍灣自取


大宅

國民生產總值:1205


發表於 16-12-1 07:20 |顯示全部帖子

二手Graco 網床,9 成新!可折埋,方便攜帶!有2個轆,方便移動!
Size: 28 寸橫, 39.5 寸長,29 寸高!
有圖!400元。 九龍灣交收!有意請pm. 。


附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

王國熱話
進退兩難
60後 70後 單親父母
好糾結做單親媽媽?
求助 單親綜援


大宅

國民生產總值:1308


發表於 16-12-2 20:57 |顯示全部帖子
網床仲有冇r


大宅

國民生產總值:1205


發表於 16-12-3 09:49 |顯示全部帖子
miffyyuyu 發表於 16-12-2 20:57
網床仲有冇r

暫hold


大宅

國民生產總值:1308


發表於 16-12-3 10:58 |顯示全部帖子
11754050S 發表於 16-12-3 09:49
暫hold

網床明天九龍灣交收ok?


大宅

國民生產總值:1205


發表於 16-12-4 20:42 |顯示全部帖子
Up


大宅

國民生產總值:1205


發表於 16-12-9 07:16 |顯示全部帖子
Up


大宅

國民生產總值:1205


發表於 16-12-19 08:40 |顯示全部帖子
Up


大宅

國民生產總值:1205


發表於 16-12-25 21:28 |顯示全部帖子
Up


複式洋房

國民生產總值:242


發表於 16-12-28 19:52 |顯示全部帖子

回覆樓主:

sold yet?


大宅

國民生產總值:1205


發表於 16-12-28 20:03 |顯示全部帖子
luvmarcus 發表於 16-12-28 19:52
sold yet?

Not yet


大宅

國民生產總值:1205


發表於 16-12-28 21:18 |顯示全部帖子
Sold

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.