s26. untima 3號(大量) - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 67|主題: 2332104

12
跳至
查看: 791 | 回覆: 29
[母嬰食品] s26. untima 3號(大量)


複式洋房

國民生產總值:179


發表於 16-12-2 01:24 |顯示全部帖子
自用,大細罐都冇所謂,最後大量交收,唔該晒

王國熱話
新手媽媽求解。BB個身好滾。耳探37.7
萬寧個隻鱷肺補有冇用??
BB尿道炎割包皮
呢啲係咪濕疹?(emoji)(emoji)


複式洋房

國民生產總值:179


發表於 16-12-4 00:33 |顯示全部帖子
adangmama 發表於 16-12-2 01:24
自用,大細罐都冇所謂,最後大量交收,唔該晒

:mother:


複式洋房

國民生產總值:179


發表於 16-12-4 00:33 |顯示全部帖子

回覆樓主:複式洋房

國民生產總值:179


發表於 16-12-4 01:04 |顯示全部帖子

回覆樓主:
別墅

國民生產總值:726


發表於 16-12-4 01:06 |顯示全部帖子
adangmama 發表於 16-12-2 01:24
自用,大細罐都冇所謂,最後大量交收,唔該晒

S26,4號岩嗎?


複式洋房

國民生產總值:179


發表於 16-12-4 07:37 |顯示全部帖子
吳琼 發表於 16-12-4 01:06
S26,4號岩嗎?

no, thanks


別墅

國民生產總值:903


發表於 16-12-4 12:40 |顯示全部帖子
adangmama 發表於 16-12-2 01:24
自用,大細罐都冇所謂,最後大量交收,唔該晒

Pm


複式洋房

國民生產總值:160


發表於 16-12-4 21:11 |顯示全部帖子
adangmama 發表於 16-12-4 00:33

有一罐S26 350g , $70岩嗎?


複式洋房

國民生產總值:160


發表於 16-12-4 21:12 |顯示全部帖子
adangmama 發表於 16-12-4 00:33

有一罐S26 350g , $70岩嗎?


複式洋房

國民生產總值:160


發表於 16-12-4 21:12 |顯示全部帖子
adangmama 發表於 16-12-4 00:33

有一罐S26 3號 350g , $70岩嗎?


複式洋房

國民生產總值:160


發表於 16-12-4 21:12 |顯示全部帖子
adangmama 發表於 16-12-4 00:33

有一罐S26 3號 350g , $70岩嗎?


複式洋房

國民生產總值:179


發表於 16-12-5 03:01 |顯示全部帖子
PmpmYau 發表於 16-12-4 21:12
有一罐S26 3號 350g , $70岩嗎?

太貴,no, thanks


複式洋房

國民生產總值:179


發表於 16-12-5 03:05 |顯示全部帖子
PmpmYau 發表於 16-12-4 21:12
有一罐S26 3號 350g , $70岩嗎?

no, thanks


複式洋房

國民生產總值:179


發表於 16-12-5 03:05 |顯示全部帖子
PmpmYau 發表於 16-12-4 21:12
有一罐S26 3號 350g , $70岩嗎?

no, thanks


複式洋房

國民生產總值:179


發表於 16-12-6 15:47 |顯示全部帖子
adangmama 發表於 16-12-2 01:24
自用,大細罐都冇所謂,最後大量交收,唔該晒

:mother:


複式洋房

國民生產總值:179


發表於 16-12-7 01:26 |顯示全部帖子

回覆樓主:

徵多罐3號,可以pm 我,thanks


男爵府

國民生產總值:5254


發表於 16-12-8 09:22 |顯示全部帖子

回覆樓主:

s26 ultliam 3號
有一罐$60
彩虹mtr或彩雲或新蒲崗交收


複式洋房

國民生產總值:179


發表於 16-12-8 10:24 |顯示全部帖子
OsansanO 發表於 16-12-8 09:22
s26 ultliam 3號
有一罐$60
彩虹mtr或彩雲或新蒲崗交收

sorry, 太遠


複式洋房

國民生產總值:179


發表於 16-12-8 12:43 |顯示全部帖子
adangmama 發表於 16-12-2 01:24
自用,大細罐都冇所謂,最後大量交收,唔該晒

:mother:


大宅

國民生產總值:1056

開心吸收勳章 美好大世界2017勳章 認識瑞士牛牛第一回


發表於 16-12-9 10:47 |顯示全部帖子
adangmama 發表於 16-12-2 01:24
自用,大細罐都冇所謂,最後大量交收,唔該晒

有5罐,$60一罐,堅尼地城交收,到期日6/4/2017

12
跳至
  • 搜 尋
  • APP
  • 網 站
© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.