✳️百住 一田92禮券/惠康pacific coffee 卡/ haaggen dazs 電子券 - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 1749|主題: 2322280

跳至
查看: 6764 | 回覆: 200
[其他] ✳️百住 一田92禮券/惠康pacific coffee 卡/ haaggen dazs 電子券


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-4-15 11:13 |顯示全部帖子
本帖最後由 walkin852 於 18-3-19 17:06 編輯

百佳禮券
$8006/2018 12/2018到期
92折)


⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

一田 面值$100禮券
92折

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯


pacific coffee

禮蜜卡面值 $300 (讓$230

20188月到期


⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

-haagen dazs

單球電子券
2$48/4$80/6110

30/4/2018 到期


⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

惠康禮券面值3600(讓3400)-------------------------------------
----------------------------------.

王國熱話
初中生係唔係唔好比佢用貴價手機?
[手機推介] 如果想出新機就入黎睇睇!
Samsung S9/S9+ 集中討論 (出機攻略)
華為Mate10交流區~^^


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-4-18 09:46 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-4-21 14:16 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-5-6 10:30 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-5-7 14:19 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-5-9 18:35 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-5-10 18:12 |顯示全部帖子


男爵府

國民生產總值:5213

好媽媽勳章


發表於 17-5-14 08:25 |顯示全部帖子
回覆 walkin852 的帖子

Pls check pm


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-5-14 14:54 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-5-17 14:09 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-5-20 15:05 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-5-21 20:34 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-5-25 16:41 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-5-27 10:09 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-5-28 22:20 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-6-1 14:09 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-6-3 13:58 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-6-9 03:12 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-6-11 13:54 |顯示全部帖子


大宅

國民生產總值:4531


發表於 17-6-12 21:30 |顯示全部帖子

12345678910... 11
跳至
你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

  • 搜 尋
  • APP
  • 網 站
© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.