UA 戲票 2張($110/2張) - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 1554|主題: 2332372

查看: 140 | 回覆: 0
[其他] UA 戲票 2張($110/2張)


大宅

國民生產總值:2126


發表於 17-4-15 12:54 |顯示全部帖子
UA 戲票 2張 ($110/2張)

可以去任何UA戲院換領戲票2張

任何日期都可以用

2017 年4月30日

王國熱話
分享下~每日都會同我囡玩D無聊嘢
上網見人砌,試下~
幾多歲先可以玩平衡車?
重有冇家長會Diy玩具?

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.