St. Paul 方敏豪醫生有冇得照結構? - 懷孕前後 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

懷孕前後 今日: 14|主題: 60858

查看: 517 | 回覆: 3
St. Paul 方敏豪醫生有冇得照結構?


別墅

國民生產總值:940


發表於 17-7-11 10:21 |顯示全部帖子
大家好, 知唔知St. Paul 方敏豪醫生有冇得照結構? 我打左電話好耐好耐,個電話都唔通.


謝謝大家!


王國熱話
為什麼我們看到很多造惡的人在享福,修...
詩語閑情.......斯人讀潮水
幸福無價亦無譜 痛苦無邊更無常
[轉載] 笑看人生峰高處,唯有磨難多正果


複式洋房

國民生產總值:403


發表於 17-7-11 11:29 |顯示全部帖子

回覆樓主

佢無得照結構的,但每次照都會同你睇結構, 只不過無咁詳細同無報告


大宅

國民生產總值:4014


發表於 17-7-11 16:13 |顯示全部帖子

回覆樓主:

方醫生部機冇專門照結構既咁advance, 我建議你去返專照結構既醫生睇


別墅

國民生產總值:940


發表於 17-7-11 16:24 |顯示全部帖子
唔該晒兩位!!!


你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.