2CC day5胎,機會係咪好低? - 想生BB - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

想生BB 今日: 12|主題: 95712

查看: 422 | 回覆: 1
2CC day5胎,機會係咪好低?


複式洋房

國民生產總值:193


發表於 17-9-14 17:44 |顯示全部帖子
各位jm,請問有無試過2CC的day5胎有成功例子?

王國熱話
擴4,審查
終於等到上樓⋯但係
終於到審查了,希望各位俾少少意見!
S1下一步等S2


別墅

國民生產總值:591


發表於 17-9-14 21:59 |顯示全部帖子
nenebb12 發表於 17-9-14 17:44
各位jm,請問有無試過2CC的day5胎有成功例子?

放鬆d,如果真係好差胚胎專家都唔會雪
祝你成功

你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.