•    25oC 82 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 自由講場 瑞士買 rolex??
查看: 1808|回覆: 10
go

瑞士買 rolex??

男爵府

Rank: 6Rank: 6

馬年勳章


8308
發表於 09-2-13 10:48 |顯示全部帖子
瑞士買 rolex 還是 HK 買便宜呢?
有沒有人計過匯率要對幾多才在瑞士買便宜呢?
因想買一對給我及老公做結婚 5 週年記念的禮物。
還沒想到款全鋼 or 白金 or 有 dd 鑽石都 ok

侯爵府

Rank: 9Rank: 9Rank: 9


23041
發表於 09-2-13 10:50 |顯示全部帖子
我只知係瑞士買既rolex 係原隻瑞士造
原帖由 mei524 於 09-2-13 10:48 發表
瑞士買 rolex 還是 HK 買便宜呢?
有沒有人計過匯率要對幾多才在瑞士買便宜呢?
因想買一對給我及老公做結婚 5 週年記念的禮物。
還沒想到款全鋼 or 白金 or 有 dd 鑽石都 ok ...

大宅

Rank: 5Rank: 5


2562
發表於 09-2-13 11:33 |顯示全部帖子
如果可以傾到有折,應該都是香港較平的。最好格定價,才決定是否在瑞士買,因為分分鐘會買貴咗!

男爵府

Rank: 6Rank: 6

BK Milk勳章


6343
發表於 09-2-13 11:53 |顯示全部帖子
之前我同事去歐洲旅行經瑞士, 睇過rolex 錶, 真係平過香港. 不過, 可能每個款都不同, 佢睇女裝.
香港要37,xxx, 瑞士扣埋tax 約32,xxx.

如係果邊買, 到時壞咗, 要寄返去瑞士果邊維修的. 運費要自己俾...

珍珠宮

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

畀面勳章 環保接龍勳章


32268
發表於 09-2-13 13:45 |顯示全部帖子
瑞士rolex 錶, 真係平過香港.

大宅

Rank: 5Rank: 5


3583
發表於 09-2-13 14:05 |顯示全部帖子
No need to send to Swiss for repair if you have warranty card. I did it before in Central service centre but I bought my watch in Swiss.

大宅

Rank: 5Rank: 5


1164
發表於 09-2-13 14:06 |顯示全部帖子
要睇下咩款同埋個rate...

我果時買係d普通款,計計埋埋, 好似貴過香港..
但就一定係原廠囉.

rolex有壞...唔係一定係寄番去瑞士整架咩?..
d普通表面野, 可能晌香港都整到...
抺油就係香港...

子爵府

Rank: 7Rank: 7Rank: 7


11271
發表於 09-2-13 19:32 |顯示全部帖子
而家歐羅平米低!
但香港有折~
不過瑞士買d鋼水靚d!
我阿姨兩隻rolex同年買,(買左大約12年)
一隻瑞士買,一隻香港買,
但瑞士買個隻到而家仲好新正!
我叫葉比比,英文名叫Tristin Ip!

等待驗證會員


16753
發表於 09-2-13 19:48 |顯示全部帖子
If buy in Swiss,you can claim 退tax, and it will be real rolex, cos I heard some people buy and sale rolex to hk's watch shop, then the shop will take out someting from inside the watch and change the cheap thing in

男爵府

Rank: 6Rank: 6

馬年勳章


8308
發表於 09-2-14 13:16 |顯示全部帖子
多謝各位, 真係要考慮在瑞士買至得。

複式洋房

Rank: 3Rank: 3


425
發表於 09-2-14 13:40 |顯示全部帖子
係在香港睇定,決定買咩款先啦