N班報名 - 觀塘區媽媽會 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工
查看: 314 | 回覆: 0
N班報名


洋房

國民生產總值:49


發表於 17-12-16 07:55 |顯示全部帖子
想問下各位媽媽,我而家先決定幫囡囡報N班可以點樣?我知道好多已經截止。我住康城的。將軍澳區有咩幼稚園可選擇?求指點(emoji)(emoji)

王國熱話
華為手機點樣影自己個screen張相
Samsung A8+ 用家
Samsung S9/S9+ 集中討論 (出機攻略)
[手機推介] 如果想出新機就入黎睇睇!

你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

  • 搜 尋
  • APP
  • 網 站
© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.