stepper 踏步機 - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 7|主題: 2322676

查看: 277 | 回覆: 2
[其他] stepper 踏步機


大宅

國民生產總值:2794


發表於 17-12-16 12:43 |顯示全部帖子
stepper 踏步機 (不連計步及時間顯示器)
運作正常, 新舊如圖,只限兆康西站交收
$100

附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

王國熱話
Samsung C9 Pro 銷屏問題
大陸電話卡開通12306分享
[手機推介] 如果想出新機就入黎睇睇!
初中生係唔係唔好比佢用貴價手機?


大宅

國民生產總值:2794


發表於 17-12-18 09:47 |顯示全部帖子

回覆樓主:大宅

國民生產總值:2794


發表於 17-12-23 11:47 |顯示全部帖子

回覆樓主:你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

  • 搜 尋
  • APP
  • 網 站
© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.