C6係個大暖水袋 - 自由講場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

自由講場 今日: 197|主題: 967365

查看: 435 | 回覆: 1
C6係個大暖水袋


珍珠宮

國民生產總值:31237

2018復活節勳章 狗年勳章 畀面勳章 BK Milk勳章 2017媽媽節


發表於 17-12-18 11:11 |顯示全部帖子
琴晚訓極都手腳冰冷, C6入嚟唔夠10分鐘我D手腳已唔凍, 仲好快訓著

C6除咗幫我捉昆蟲, 維修電器, 同我分享喜樂之外, 最大作用係幫我整暖手腳


水晶宮

國民生產總值:72004

2018勳章


發表於 17-12-18 13:28 |顯示全部帖子
hellohelloruby 發表於 17-12-18 11:11
琴晚訓極都手腳冰冷, C6入嚟唔夠10分鐘我D手腳已唔凍, 仲好快訓著

C6除咗幫我捉昆蟲, 維修電器, 同我分享 ...

幸福

  • 搜 尋
  • APP
  • 網 站
© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.