Baby Star 嬰兒床 (白色) - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 209|主題: 2332474

查看: 202 | 回覆: 1
[母嬰用品] Baby Star 嬰兒床 (白色)


大宅

國民生產總值:1182

2018勳章


發表於 18-3-19 10:30 |顯示全部帖子
本帖最後由 kimi1123 於 18-4-9 12:51 編輯

Baby Star 嬰兒床


- 適合初生婴兒使用

- 一邊附有活動閘, 方便媽媽抱起在嬰兒床內的寶寶

- 兩邊附有防咬膠邊

- 床墊板附有2度高度調節, 可讓媽媽照顧在成長中的寶寶

- 附有4個輪子(2個可鎖上), 容易將嬰兒床移動

- 附有3吋床墊


外尺寸: 106 CM 長 x 63.5CM 闊 x 101.5CM 高
可連床墊但使用過痕跡,如不介意可一併交收

$300 粉嶺取王國熱話
開開心心做個friend~Part 19
除左唔要個B.B.仲可以點(emoji)(emoji)
大家放工通常會做啲咩?
做緊 HR 既MAMA 請進


大宅

國民生產總值:1182

2018勳章


發表於 18-4-12 14:10 |顯示全部帖子
回覆 kimi1123 的帖子你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.