•    27oC 63 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 元朗區媽媽會 由屯門去博愛醫院
查看: 1522|回覆: 3
go

由屯門去博愛醫院

男爵府

Rank: 6Rank: 6

畀面勳章


6232
發表於 09-7-26 21:11 |顯示全部帖子
請問各位,由屯門去博愛醫院,點樣又快又方便?
王國熱話
子宮切除
中醫令病情惡化
朋友有抑鬱睇開個醫生又貴。。有無好既...
腰痛腳痺

別墅

Rank: 4


904
發表於 09-7-26 23:03 |顯示全部帖子
搭西鐵去元朗站,樓下有綠van609,不過成20分鐘先一班,成日上滿人,等好耐,4蚊。
想快行過對面搭64K 54 77K ,兩個站就落,行上去一分鐘左右,分段收費,入5蚊就OK。
為自己的夢想而去想,到自己想到的地方,做自己想做的事。 因為你只有一次的人生及一次的機會去做這全部的事。

男爵府

Rank: 6Rank: 6

畀面勳章


6232
發表於 09-7-27 11:54 |顯示全部帖子
請問64K 54 77K係巴士定綠VAN.

男爵府

Rank: 6Rank: 6

畀面勳章


6454
發表於 09-7-27 11:59 |顯示全部帖子
巴士


原帖由 chilongma 於 09-7-27 11:54 發表
請問64K 54 77K係巴士定綠VAN.