•    22oC 99 %
BK Milk‧親子語
王師奶:請吳局長寫「考察」報告 王師奶:請吳局長寫「考察」報告
沒有貴價玩具的好玩生活 沒有貴價玩具的好玩生活
為癌症兒童打打氣 美國空軍剃光頭 為癌症兒童打打氣 美國空軍剃光頭
幼兒食譜:意大利米仔意粉 幼兒食譜:意大利米仔意粉
嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 生日聚會 問: 深水埗邊度有索繩大禮物袋買?
查看: 1377|回覆: 4
go

問: 深水埗邊度有索繩大禮物袋買?

大宅

Rank: 5Rank: 5


1922
發表於 10-4-9 12:14 |顯示全部帖子
問: 深水埗邊度有索繩大禮物袋買?

size大約要 18cm width x 25cm high...
大約幾錢個?
有咩款式?
邊間多款式揀? (請留舖名及地址)
要黎做生日回禮時用....

thanks
王國熱話
如果你要請大學生,會prefer外國留學生還...
朋友兒子現在在icu, 已昏迷等第四日
人越大越發覺寂寞
一個女人的故事

別墅

Rank: 4


549
發表於 10-4-20 23:16 |顯示全部帖子
你去福縈街揾吓

男爵府

Rank: 6Rank: 6


6727
發表於 10-4-21 15:29 |顯示全部帖子
我都想知邊度有

公爵府

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

好媽媽勳章


26537
發表於 10-4-21 16:20 |顯示全部帖子
原帖由 heiheima咪 於 10-4-21 15:29 發表
我都想知邊度有


去79號 79精品店入面有好多唔同款既禮物袋,可以散買


珍珠宮

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

好媽媽勳章


32937
發表於 10-4-21 17:13 |顯示全部帖子
yeah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


原帖由 maggielau0705 於 10-4-21 16:20 發表


去79號 79精品店入面有好多唔同款既禮物袋,可以散買
大少, 二小姐, 請問有乜FUN庫呀.

BK Milk‧親子語
王師奶:請吳局長寫「考察」報告 王師奶:請吳局長寫「考察」報告
有立法會議員批評吳克儉外訪次數太多,上任年半,外訪1...
沒有貴價玩具的好玩生活 沒有貴價玩具的好玩生活
初為人母,對住初生嬰兒,初時只會買一些昂貴的玩具,那...
為癌症兒童打打氣 美國空軍剃光頭 為癌症兒童打打氣 美國空軍剃光頭
  【美國消息】最近出現了一個怪現象...
幼兒食譜:意大利米仔意粉 幼兒食譜:意大利米仔意粉
假若周末爸爸休假在家煮食的話,我們都選擇煮粉麵之類的...