•    28oC 70 %
BK Milk‧親子語
假日親子遊-農場鮮奶有限公司 假日親子遊-農場鮮奶有限公司
留言即有機會贏取PLARAIL列車模型玩具! 留言即有機會贏取PLARAIL列車模型玩具!
比劉美君還要厲害 戴蘊慧45歲榮升嫲嫲 比劉美君還要厲害 戴蘊慧45歲榮升嫲嫲
我先教孩子說廣東話的原因 我先教孩子說廣東話的原因
嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 家庭理財 MTR上市時買了股票, 現要改住址, 怎辦?
查看: 1787|回覆: 6
go

MTR上市時買了股票, 現要改住址, 怎辦?

大宅

Rank: 5Rank: 5


1603
發表於 05-6-14 13:08 |顯示全部帖子

MTR上市時買了股票, 現要改住址, 怎辦?

MTR上市時買了股票, MTR公司之後都會寄d股息及股東資料, 如果要搬屋, 我要點樣做? 通知什麼部門呢? 請幫忙

男爵府

Rank: 6Rank: 6

馬年勳章


8520
發表於 05-6-14 14:32 |顯示全部帖子

Re: MTR上市時買了股票, 現要改住址, 怎辦?

你要通知港交所改地址的.
Windflower

大宅

Rank: 5Rank: 5


1639
發表於 05-6-14 14:34 |顯示全部帖子

Re: MTR上市時買了股票, 現要改住址, 怎辦?

windflower 寫道:
你要通知港交所改地址的.


不是啊!

資料來源: MTR Annual Report:

股東服務
凡有關閣下所持股份的事宜如股份過戶、更改名稱或地址、
遺失股票等,須以書面通知過戶處:
香港皇后大道東一八三號合和中心一七一二至一七一六室
香港中央證券登記有限公司
電話:(852) 2862 8628 傳真:(852) 2529 6087

股東查詢
公司在辦公時間設有查詢熱線服務:
電話:(852) 2881 8888

投資者關係
機構投資者及證券分析員如有查詢,請聯絡:
香港九龍灣德福廣場地鐵大廈
地鐵有限公司 投資者關係部
電郵:investor@mtr.com.hk

大宅

Rank: 5Rank: 5


1603
發表於 05-6-14 16:32 |顯示全部帖子

Re: MTR上市時買了股票, 現要改住址, 怎辦?

dummypimp

我打了電話去香港中央證券登記有限公司, 佢fax了張form比我轉地址, 十分唔該. thanks, thanks.....

大宅

Rank: 5Rank: 5


1639
發表於 05-6-14 17:53 |顯示全部帖子

Re: MTR上市時買了股票, 現要改住址, 怎辦?

happyMummy 寫道:
dummypimp

我打了電話去香港中央證券登記有限公司, 佢fax了張form比我轉地址, 十分唔該. thanks, thanks.....


舉手之勞而已....

複式洋房

Rank: 3Rank: 3


416
發表於 05-6-17 12:58 |顯示全部帖子

Re: MTR上市時買了股票, 現要改住址, 怎辦?

如果不只MTR, 還有其他股票要改地址, 去那裡改 ?

伯爵府

Rank: 8Rank: 8

熱血勳章


17491
發表於 05-6-17 13:04 |顯示全部帖子

Re: MTR上市時買了股票, 現要改住址, 怎辦?

twinstar 寫道:
如果不只MTR, 還有其他股票要改地址, 去那裡改 ?

睇以下website:

HKEX
BK Milk‧親子語
假日親子遊-農場鮮奶有限公司 假日親子遊-農場鮮奶有限公司
這裡應該是以吃和喝農場牛奶最出名,但對兩姐妹來說,卻...
留言即有機會贏取PLARAIL列車模型玩具! 留言即有機會贏取PLARAIL列車模型玩具!
【著數消息】為答謝各位忠實讀者支持,BK MILK現...
比劉美君還要厲害 戴蘊慧45歲榮升嫲嫲 比劉美君還要厲害 戴蘊慧45歲榮升嫲嫲
【香港消息】祖母級「美魔女」成員又再多一人!繼之前在...
我先教孩子說廣東話的原因 我先教孩子說廣東話的原因
身邊有小孩的家長普遍都以英語為主,普通話次之,廣東話...