•    26oC 70 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 屯門區媽媽會 屯門補鞋
查看: 2573|回覆: 3
go

屯門補鞋

大宅

Rank: 5Rank: 5


1049
發表於 10-12-20 12:10 |顯示全部帖子
請問屯門邊度有得補鞋, 而且補得好同耐用? 要價錢合理. 謝謝!
王國熱話
日日係屋企對住個仔,好忟憎
其實條路係咪岩呢?
決定辭職!期待做FTM !
有無(5x6x7x)年全職媽咪入黎吹吹水(98)?
:fighting1:

大宅

Rank: 5Rank: 5


4554
發表於 10-12-20 17:47 |顯示全部帖子
係新墟麥當奴斜對面間藥房(係啱啱係轉角位嗰間, 佢一邊係行去新墟街市,另一邊行去雲吞麵舖), 藥房旁邊(行去雲吞麵舖嗰邊), 有個好細嘅位, 有個阿伯補鞋. 手工唔錯. 收費ok. 如果補鞋"爭", 同佢講要用come用啲嘅料, 不過佢開得好晏(好似係約 12:00). 佢未開舖時, 有個細牌寫住物嘢時間開同佢電話號碼.

大宅

Rank: 5Rank: 5

畀面勳章


2614
發表於 10-12-22 10:50 |顯示全部帖子
我多數去華都果間,响市廣場過華都通道落一層樓梯,轉左向前行,見到玻璃門推入就見到

大宅

Rank: 5Rank: 5


1049
發表於 10-12-31 11:13 |顯示全部帖子

回覆 1# StrawberryBB 的文章

唔該哂!
:fighting1: