•    25oC 81 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 自由講場 點煲花旗參湯?
查看: 3165|回覆: 6
go

點煲花旗參湯?

複式洋房

Rank: 3Rank: 3


449
發表於 11-5-14 23:03 |顯示全部帖子
想煲花旗參湯,除咗花旗參和瘦肉,仲可以放咩落去煲?
唔該晒!

男爵府

Rank: 6Rank: 6


5400
發表於 11-5-15 04:48 |顯示全部帖子
煲乳鴿甜好多嫁,煲完逐粒夾起晒啲花旗參出嚟,再用攪拌機攪爛佢,再倒番入啲湯度,啲湯會好甘甜,又變相食埋啲花旗參,有益又唔嘥料!

男爵府

Rank: 6Rank: 6


5400
發表於 11-5-15 04:49 |顯示全部帖子
呀,仲可以放粟子,正呀!

水晶宮

Rank: 12Rank: 12Rank: 12


64203
發表於 11-5-15 15:38 |顯示全部帖子
本帖最後由 EVA222 於 11-5-15 15:42 編輯

野山參最好,正在煲,加了淮山生田七杞子無花果.
生田七通血管.
過去心不可得,現在心不可得,未來心不可得。

水晶宮

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

玩具勳章 好媽媽勳章 醒目開學勳章 畀面勳章 有「營」勳章 貢獻勳章 2011精緻種植勳章 環保接龍勳章 大廚勳章 hashtag影視迷勳章 馬年勳章


70791
發表於 11-5-15 15:46 |顯示全部帖子
我都係煲淮山、蓮子、意米、瘦肉, 花旗參最後15分鐘先落(原支).

複式洋房

Rank: 3Rank: 3


449
發表於 11-5-15 16:47 |顯示全部帖子
唔該晒,咁多位!
今日阿女先問我幾時有得飲花旗參湯,我話等吓先,等bk啲媽咪教咗我先煲。

公爵府

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

好媽媽勳章 畀面勳章


27869
發表於 11-5-15 21:48 |顯示全部帖子
我放埋"密早", 冇o甘苦, 唔知啱唔啱