•    25oC 72 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 自由講場 韓國"雅窗牌"雲石鍋 好唔好用?
查看: 2735|回覆: 1
go

韓國"雅窗牌"雲石鍋 好唔好用?

大宅

Rank: 5Rank: 5

爸B勳章


3698
發表於 11-11-29 15:38 |顯示全部帖子
有冇人用過~??可提供一d用後感?

大宅

Rank: 5Rank: 5

爸B勳章


3698
發表於 11-11-29 22:50 |顯示全部帖子

回覆:韓國"雅窗牌"雲石鍋 好唔好用?

沒人知?