•    25oC 76 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 大埔區媽媽會 袋鼠媽媽搬來了大埔
查看: 2850|回覆: 19
go

袋鼠媽媽搬來了大埔

大宅

Rank: 5Rank: 5


4576
發表於 12-2-16 13:28 |顯示全部帖子
本帖最後由 叉燒媽 於 12-2-21 15:42 編輯

大元, 泰德樓地下

補充資料:
大埔大元邨泰德樓114號地下
查詢電話:2666 9737


王國熱話
WHO ARE U ? 容和 + CNBLUE ★★★★ Part XI (11)
新韓流四大天王
有無人好似我咁....超超超超鍾意劉在石
覺得張翰都幾靚仔喎

版主

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

馬年勳章 好媽媽勳章 畀面勳章 版主 wyeth冷知識勳章 爸B勳章 2011至尊種植勳章 環保接龍勳章 大廚勳章 親子達人勳章 BK猜猜猜慶中秋 BK Milk勳章


33337
發表於 12-2-16 15:50 |顯示全部帖子
係咪之前喺上水果個袋鼠媽媽鄰里支援幼兒照顧計劃???大埔都有呀?
樓主請問有無多D資料? (如電話? or 網址??)
我想high light 個topic等多d人留意下,
thanks
執仔之手 與仔偕老

大宅

Rank: 5Rank: 5


1602
發表於 12-2-16 17:06 |顯示全部帖子

回覆:袋鼠媽媽搬來了大埔

請問係咩嚟架?子爵府

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

醒目開學勳章 畀面勳章 大廚勳章


12038
發表於 12-2-16 22:58 |顯示全部帖子

袋鼠媽媽搬來了大埔

消息好快喎!大埔及北區現在各有一隊。子爵府

Rank: 7Rank: 7Rank: 7


12759
發表於 12-2-16 23:09 |顯示全部帖子
請問係咩嚟架

大宅

Rank: 5Rank: 5


4576
發表於 12-2-17 05:09 |顯示全部帖子

袋鼠媽媽搬來了大埔

兒童/bb 托管大宅

Rank: 5Rank: 5

畀面勳章


3565
發表於 12-2-17 23:08 |顯示全部帖子

點評

叉燒媽  請問有什麼不滿??  發表於 12-2-21 15:54

大宅

Rank: 5Rank: 5


1258
發表於 12-2-21 13:12 |顯示全部帖子

男爵府

Rank: 6Rank: 6

好媽媽勳章 親子達人勳章 畀面勳章


6178
發表於 12-2-21 14:38 |顯示全部帖子

引用:係咪之前喺上水果個袋鼠媽媽鄰里支援幼兒照

原帖由 叉燒媽 於 12-02-16 發表
係咪之前喺上水果個袋鼠媽媽鄰里支援幼兒照顧計劃???大埔都有呀?
樓主請問有無多D資料? (如電話? or 網址?? ...
認同版主的意見,講多少少資料,好讓更多家庭受惠。我選擇了快樂!

版主

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

馬年勳章 好媽媽勳章 畀面勳章 版主 wyeth冷知識勳章 爸B勳章 2011至尊種植勳章 環保接龍勳章 大廚勳章 親子達人勳章 BK猜猜猜慶中秋 BK Milk勳章


33337
發表於 12-2-21 15:52 |顯示全部帖子
celavie 發表於 12-2-21 14:38
認同版主的意見,講多少少資料,好讓更多家庭受惠。
其實樓主已經PM左電話俾我了,我本身諗住問多少少資料先,
但係又成日唔記得,
SORRY SORRY!!執仔之手 與仔偕老

版主

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

馬年勳章 好媽媽勳章 畀面勳章 版主 wyeth冷知識勳章 爸B勳章 2011至尊種植勳章 環保接龍勳章 大廚勳章 親子達人勳章 BK猜猜猜慶中秋 BK Milk勳章


33337
發表於 12-2-21 16:03 |顯示全部帖子
sukiau911 發表於 12-2-16 17:06
請問係咩嚟架?
其實過往都有好多媽媽問, 大埔有無托管服務...但一直大埔都欠缺提供托管服務的機構。
現在袋鼠媽媽搬來了大埔, 就可以解決到大家的需要。

呢個服務計劃係婦聯負責的,
我剛問過, 服務每小時$20,
服務對象係0-6歲的小朋友家長,
期間小朋友會在負責媬姆的住處接受托管的。


執仔之手 與仔偕老

複式洋房

Rank: 3Rank: 3


456
發表於 12-2-29 13:24 |顯示全部帖子
thx

民房

Rank: 1


30
發表於 12-8-26 21:43 |顯示全部帖子
請問托管時間幾點至幾點,有無資料比我呀。

大宅

Rank: 5Rank: 5

畀面勳章


1639
發表於 12-8-26 21:49 |顯示全部帖子
回覆 horris618 的帖子

朝早7點~晚上11點,最少一個鐘

子爵府

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

大廚勳章 醒目開學勳章


14933
發表於 12-8-27 11:35 |顯示全部帖子

回覆:袋鼠媽媽搬來了大埔

資料 1.
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

禁止訪問


1368
發表於 12-8-27 11:40 |顯示全部帖子

回覆:袋鼠媽媽搬來了大埔

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

別墅

Rank: 4


504
發表於 12-8-27 16:40 |顯示全部帖子
叉燒媽 發表於 12-2-21 16:03
其實過往都有好多媽媽問, 大埔有無托管服務...但一直大埔都欠缺提供托管服務的機構。
現在袋鼠媽媽搬來了大 ...

Would u pm more details to me, thanks a lot...

別墅

Rank: 4


504
發表於 12-8-27 16:42 |顯示全部帖子
叉燒媽 發表於 12-2-21 16:03
其實過往都有好多媽媽問, 大埔有無托管服務...但一直大埔都欠缺提供托管服務的機構。
現在袋鼠媽媽搬來了大 ...

Would u pm more details to me, thanks a lot....

版主

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

馬年勳章 好媽媽勳章 畀面勳章 版主 wyeth冷知識勳章 爸B勳章 2011至尊種植勳章 環保接龍勳章 大廚勳章 親子達人勳章 BK猜猜猜慶中秋 BK Milk勳章


33337
發表於 12-8-27 17:24 |顯示全部帖子
WingWing0607 發表於 12-8-27 16:42
Would u pm more details to me, thanks a lot....
其實第一個post已經有電話地址喇,仲想要什麼資料??
執仔之手 與仔偕老

別墅

Rank: 4


504
發表於 12-8-28 14:20 |顯示全部帖子
回覆 叉燒媽 的帖子

Sorry...

點評

叉燒媽  oh...唔使sorry, 我只係唔明白你想要什麼資料, 不是責怪你的意思呢!!  發表於 12-8-28 14:23