•    23oC 90 %
BK Milk‧親子語
復活節小手工:躍上餐桌的小兔 復活節小手工:躍上餐桌的小兔
假日親子遊-農場鮮奶有限公司 假日親子遊-農場鮮奶有限公司
留言即有機會贏取PLARAIL列車模型玩具! 留言即有機會贏取PLARAIL列車模型玩具!
比劉美君還要厲害 戴蘊慧45歲榮升嫲嫲 比劉美君還要厲害 戴蘊慧45歲榮升嫲嫲
嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 單親天地 管養權問題
查看: 310|回覆: 4
go

管養權問題

大宅

Rank: 5Rank: 5


2674
發表於 12-3-11 22:11 |顯示全部帖子
管養權已判比媽媽,小朋友由小到大都跟公公婆婆媽媽一齊長大,她甚少接觸爸爸,根本都不清楚誰是爸爸!若媽媽或許有意外,可能將來不在世,小孩既管養是否就會跟返爸爸?
王國熱話
飄眉有冇人做過?
終於到左啦..,Clarisonic!!!
終於打左瘦面同打鼻
Clarisonic邊個型號

侯爵府

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

馬年勳章 蛇年勳章 畀面勳章 BK Milk勳章


21130
發表於 12-3-11 23:49 |顯示全部帖子

回覆:管養權問題

睇下幾多歲啦!正常應該交番比爸爸湊。今天種下何種因, 它日必收何種果!!  每天努力為亞仔同我的生活打拼!!

複式洋房

Rank: 3Rank: 3


386
發表於 12-3-11 23:51 |顯示全部帖子
我都有諗過哩個問題...
在情在理, 應該都會係跟爸爸...if 爸爸申請要返個管養權的話...
otherwise, 我諗會係照跟返依家o既照顧者啩...
我地一定要健健康康, 千祈唔好有事...

大宅

Rank: 5Rank: 5


4062
發表於 12-3-12 01:03 |顯示全部帖子
我都有諗過呢個問題,

應該都係會交返比爸爸,

又假如,

去律師寫份野,講明第時有意外媽媽死左,小朋友交托比自己親人照顧.(例如公公婆婆)

唔知咁又可唔可以呢..?
兩個人..小小的家..幸福的家

大宅

Rank: 5Rank: 5


2674
發表於 12-3-12 17:37 |顯示全部帖子

回覆:管養權問題

希望自已無大外啦!BK Milk‧親子語
復活節小手工:躍上餐桌的小兔 復活節小手工:躍上餐桌的小兔
「好可愛啊!」我家的一對小寶貝直呼。昨夜看住餐桌上的...
假日親子遊-農場鮮奶有限公司 假日親子遊-農場鮮奶有限公司
這裡應該是以吃和喝農場牛奶最出名,但對兩姐妹來說,卻...
留言即有機會贏取PLARAIL列車模型玩具! 留言即有機會贏取PLARAIL列車模型玩具!
【著數消息】為答謝各位忠實讀者支持,BK MILK現...
比劉美君還要厲害 戴蘊慧45歲榮升嫲嫲 比劉美君還要厲害 戴蘊慧45歲榮升嫲嫲
【香港消息】祖母級「美魔女」成員又再多一人!繼之前在...