•    22oC 95 %
BK Milk‧親子語
王師奶:請吳局長寫「考察」報告 王師奶:請吳局長寫「考察」報告
沒有貴價玩具的好玩生活 沒有貴價玩具的好玩生活
為癌症兒童打打氣 美國空軍剃光頭 為癌症兒童打打氣 美國空軍剃光頭
幼兒食譜:意大利米仔意粉 幼兒食譜:意大利米仔意粉
嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 單親天地 管養權問題
查看: 313|回覆: 4
go

管養權問題

大宅

Rank: 5Rank: 5


2684
發表於 12-3-11 22:11 |顯示全部帖子
管養權已判比媽媽,小朋友由小到大都跟公公婆婆媽媽一齊長大,她甚少接觸爸爸,根本都不清楚誰是爸爸!若媽媽或許有意外,可能將來不在世,小孩既管養是否就會跟返爸爸?
王國熱話
尋日有jm share金秀賢攬枕後…
現實版迪士尼
佢真係以為自己係人 (⊙o⊙)
我覺得佢好討厭,我個女

侯爵府

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

馬年勳章 蛇年勳章 畀面勳章 BK Milk勳章


21201
發表於 12-3-11 23:49 |顯示全部帖子

回覆:管養權問題

睇下幾多歲啦!正常應該交番比爸爸湊。今天種下何種因, 它日必收何種果!!  每天努力為亞仔同我的生活打拼!!

複式洋房

Rank: 3Rank: 3


386
發表於 12-3-11 23:51 |顯示全部帖子
我都有諗過哩個問題...
在情在理, 應該都會係跟爸爸...if 爸爸申請要返個管養權的話...
otherwise, 我諗會係照跟返依家o既照顧者啩...
我地一定要健健康康, 千祈唔好有事...

大宅

Rank: 5Rank: 5


4062
發表於 12-3-12 01:03 |顯示全部帖子
我都有諗過呢個問題,

應該都係會交返比爸爸,

又假如,

去律師寫份野,講明第時有意外媽媽死左,小朋友交托比自己親人照顧.(例如公公婆婆)

唔知咁又可唔可以呢..?
兩個人..小小的家..幸福的家

大宅

Rank: 5Rank: 5


2684
發表於 12-3-12 17:37 |顯示全部帖子

回覆:管養權問題

希望自已無大外啦!BK Milk‧親子語
王師奶:請吳局長寫「考察」報告 王師奶:請吳局長寫「考察」報告
有立法會議員批評吳克儉外訪次數太多,上任年半,外訪1...
沒有貴價玩具的好玩生活 沒有貴價玩具的好玩生活
初為人母,對住初生嬰兒,初時只會買一些昂貴的玩具,那...
為癌症兒童打打氣 美國空軍剃光頭 為癌症兒童打打氣 美國空軍剃光頭
  【美國消息】最近出現了一個怪現象...
幼兒食譜:意大利米仔意粉 幼兒食譜:意大利米仔意粉
假若周末爸爸休假在家煮食的話,我們都選擇煮粉麵之類的...