•    25oC 77 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 單親天地 管養權問題
查看: 361|回覆: 4
go

管養權問題

大宅

Rank: 5Rank: 5


3034
發表於 12-3-11 22:11 |顯示全部帖子
管養權已判比媽媽,小朋友由小到大都跟公公婆婆媽媽一齊長大,她甚少接觸爸爸,根本都不清楚誰是爸爸!若媽媽或許有意外,可能將來不在世,小孩既管養是否就會跟返爸爸?
王國熱話
單親家庭去旅行
有冇單親而又有自閉寶寶的媽咪?
未婚,無親人系香港,一月生得,無地住...
單親租屋 入嚟發表下意見

侯爵府

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

馬年勳章 畀面勳章 BK Milk勳章


22924
發表於 12-3-11 23:49 |顯示全部帖子

回覆:管養權問題

睇下幾多歲啦!正常應該交番比爸爸湊。今天種下何種因, 它日必收何種果!!  每天努力為亞仔同我的生活打拼!!

複式洋房

Rank: 3Rank: 3


386
發表於 12-3-11 23:51 |顯示全部帖子
我都有諗過哩個問題...
在情在理, 應該都會係跟爸爸...if 爸爸申請要返個管養權的話...
otherwise, 我諗會係照跟返依家o既照顧者啩...
我地一定要健健康康, 千祈唔好有事...

禁止訪問


4077
發表於 12-3-12 01:03 |顯示全部帖子
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

大宅

Rank: 5Rank: 5


3034
發表於 12-3-12 17:37 |顯示全部帖子

回覆:管養權問題

希望自已無大外啦!